loader
Check-In
Check-Out
Adult
X
Promotion code

Click here to apply

การประกวดภาพถ่ายและภาพเซลฟี่

เพื่อให้การถ่ายภาพมีความสนุกสนานมากขึ้น นักถ่ายภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพจะได้รับการท้าทายฝีมือจากการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของคุณจากทริปการถ่ายภาพ การฝึกเชิงปฏิบัติการ และการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

มีการจัดประกวดภาพถ่ายและภาพเซลฟี่ โดย แรบบิท รีสอร์ท พัทยา “A Photography Resort” , ร้านอาหาร Chefs Company  และทีมงานนักถ่ายภาพมืออาชีพ Thailandphotography.com หลังจากการออกทริปและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ โดยผู้เข้าร่วมสามารถส่งภาพถ่ายที่คิดว่าดีที่สุดเข้าร่วมประกวด      
    ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดการประกวดภาพถ่าย Rabbit Photo Contest โดยมีนักถ่ายภาพสนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก และผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 26 ท่าน แต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพ ที่สามารถถ่ายทอดมุมมองต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงามยิ่ง ซึ่งผลการประกวดครั้งนี้มีผู้ชนะจำนวน 8 ท่าน

ติดตามได้แล้วขณะนี้